ALGO MÁIS SOBRE OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Posted by franciscocastro - 27/12/10 at 03:12 p.m.

Por saúde democrática deberiamos saber quen son os donos dos medios de comunicación, que empresas teñen, a quen representan cando din que nos informan verazmente.

Por saúde democrática deberían prohibir as axudas institucionais aos medios de comunicación.

Por saúde democrática deberiamos saber cantos cartos reciben e de quen. E, sobre todo, saber se eses cartos redundan en beneficio da sociedade ou, pola contra, nos case que sempre espúreos intereses dos seus accionistas.

Por saúde democrática, os bancos non deberían ter acceso ás accións de medios de comunicación, editoriais ou calquera outra clase de empresa cultural.

Por saúde democrática este tipo de post deberían publicarse, de cando en vez, nos medios de comunicación tradicionais.

Os comentarios están pechados.