EXISTE O XORNALISMO DE OPINIÓN?

Posted by franciscocastro - 28/11/09 at 10:11 p.m.

opinion

Igual ando moi prosma co asunto, pero porque me preocupa (ou igual porque botei doce anos facendo regularmente xornalismo de opinión, pero xa non; non hai quen mo pida, tampouco…) que non podo deixar de insistir na importancia dun xornalismo de opinión independente (mais comprometido), que bote algo de luz no medio do ruído, de cada vez máis ruidoso, no que se están a converter os medios de comunicación escritos.

O xornalismo de opinión ten un problema que xa expliquei hai ben pouco, e que se resume en que non están realmente liberados do poder ao que teñen que criticar e pedir contas, porque dependen economicamente deles. En moitos casos, o primeiro cliente publicitario é a administración pública, é dicir, o goberno, co cal, se a opinión do xornal non lles é favorable, córtase o alimento por vía intravenosa e santas pascuas. Isto leva a, como sabemos, censura e, incluso peor, á autocensura. Non falo mal de segundo quen porque pode pasar segundo que cousas.

Sei que me repito, pero isto cuestiona, incluso, o propio concepto de democracia e de liberdade de elección. Por iso animo, e animo, a procurar esas opinións máis libres noutros sitios.

Os comentarios están pechados.